"Better safe than sorry"
Gamma Sapiens™ strålningsmätare
Gamma Sapiens™Android:app till Gamma Sapiens™ strålningsmätare
GS Ecotest AppTerra-P+ strålningsmätare
Terra-P+Ecotest VIP strålningsmätare
Ecotest VIPMKS-05 Terra Bluetooth strålningsmätare
MKS-05 Terra Bluetooth strålningsmätareBeställ strålningsmätare
Beställ strålningsmätarePrenumerera på nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev  
Den intelligenta gammastrålningsdetektorn Gamma Sapiens™ är tillsammans med Android*-appen GS Ecotest App och/eller iPhone/iPad-appen konstruerad för att mäta strålningsnivåer och ackumulerade doser i ditt vardagliga liv och kan med fördel användas för atom spotting.
Gamma Sapiens™ gammastrålningsdetektor fungerar med din smartphone/tablet som använder Android* OS med Bluetooth, och/eller iPhone/iPad-appen, tillsammans med GS Ecotest-appen som är tillgänglig utan kostnad.
(*Android och Google Play är Google Inc.:s varumärken)
(**iPhone/iPad är Apple Inc.:s varumärken)

Läs GS Ecotest:s specifikationskrav för smartphone/tablet.


Gamma Sapiens™ är designad och konstruerad för
  övervakning av personlig säkerhet avseende strålning
  övervakning av t.ex. bostäder, byggnader och byggen, hushållsutrustning, kläder, sedlar samt mark och fordon som utsatts för strålning och övrigt där du kan behöva veta om ev. strålning föreligger
  utvärdering av strålningsrisk i områden för friluftsliv, turism, jakt och fiske
  kan med fördel användas för atom spotting
 Viktiga funktioner för Gamma Sapiens™ 
 • strålningsnivån kan avläsas kontinerligt på din smartphone/tablet på upp till 5 meter från detektorn Gamma Sapiens
 • du kan använda din smartphone/tablet som vanlgt medan strålningsmätning pågår
 • du har möjlighet att välja mellan ett antal sätt att få strålningsdatat presenterat
 • strålingsdatat kan sparas i en databas på din smartphone/tablet för att du sedan kan gå tillbaka till en specifik period
 • fungerar inom stort temperaturområde - från -18 °C till +50 °C
 • robust skal - kapslingsklass IP30
 • strömförsörjes av två vanliga AAA-batterier

Den personliga strålningsdetektorn Terra-P+

Terra-P+ är uppföljaren till MKS-05 "TERRA-P" dosimeter för privat bruk

TERRA-P + har nya funktioner såsom:
bredare mätområde av gammastrålningens miljödosekvivalent
mätning av gamma-beta-partiklars flödestäthet
mätning av ackumulerad miljödosekvivalent över tid
automatisk subtraktion av gamma bakgrund vid mätning av betastrålning

Programmering av tröskelnivåvärden för:
 • miljödosekvivalent gammastrålning
 • flödestäthet för beta-partiklar
bakgrundsbelysning på LCD-display
bredare temperaturområde


Terra-P+ är designad och konstruerad för
  övervakning av personlig säkerhet avseende strålning
  övervakning av t.ex. bostäder, byggnader och byggen, hushållsutrustning, kläder, sedlar samt mark och fordon som utsatts för strålning och övrigt där du kan behöva veta om ev. strålning föreligger
  utvärdering av strålningsrisk i områden för friluftsliv, turism, jakt och fiske
  utvärdering av strålningsrisk i matråvaror, främst svamp, bär och vilt
 Viktiga funktioner och egenskaper för Terra-P+ 
 • Fem oberoende mätningskanaler med omväxlande visning på LCD-displayen
 • inbyggd gamma- och betakänslig Geiger-Müller-räknare
 • automatisk inställning av mätintervall
 • ljudsignalering för varje detekterad gamma-kvantum och beta-partikel (CPM/CPS)
 • tvåtonigt ljudlarm vid överstigande av programmerade gränsnivåer
 • bakgrundsbelyst display
 • två AAA-batterier
 • batterivarning
 • stöttåligt skal
 • låg vikt och liten storlek

Den personliga strålningsdetektorn Ecotest VIP

Ecotest VIP – världens enda "premium class" dosimeter.
Skapad av ledande specialister för användare som sätter stort värde på sin egen säkerhet.
Ecotest VIP är en kombination av avancerad teknisk specifikation och elegant design. Det behövs ingen speciell träning för att använda den – sätt bara på den och den startar en kontinuerlig övervakning av nivån på gammastrålning. Vid fara så larmar EcotestVIP automatiskt om den förhöjda nivån.

 Viktiga funktioner för Ecotest VIP 
 • inbyggd gammakänslig Geiger-Müller-räknare
 • automatisk inställning av mätintervall
 • akustisk signal för varje detekterad gammakvantum
 • inställning av akustisk larmnivå avseende dosnivå för gammastrålning
 • LCD-display
 • strömförsörjes av två vanliga AAAA-batterier
 • fyra nivåer för visning av kvarvarande batterikapacitet
 • stöttåligt skal
 • låg vikt och liten storlekMKS-05 Terra Bluetooth är uppföljaren till MKS-05 dosimeter för privat bruk
  MKS-05 Terra Bluetooth har funktioner såsom:

 • bredare mätområde av gammastrålningens miljödosekvivalent
 • mätning av gamma-beta-partiklars flödestäthet
 • mätning av ackumulerad miljödosekvivalent över tid
 • automatisk subtraktion av gamma bakgrund vid mätning av betastrålning
 • bakgrundsbelysning på LCD-display
 • bredare temperaturområde

 • Programmering av tröskelnivåvärden för:
 • miljödosekvivalent gammastrålning
 • flödestäthet för beta-partiklar


MKS-05 Terra Bluetooth är designad och konstruerad för
 • övervakning av personlig säkerhet avseende strålning
 • övervakning av t.ex. bostäder, byggnader och byggen, hushållsutrustning, kläder, sedlar samt mark och fordon som utsatts för strålning och övrigt där du kan behöva veta om ev. strålning föreligger
 • utvärdering av strålningsrisk i områden för friluftsliv, turism, jakt och fiske
 • utvärdering av strålningsrisk i matråvaror, främst svamp, bär och vilt
 • kan med fördel användas för atom spotting

Viktiga funktioner och egenskaper för MKS-05 Terra Bluetooth
 • samtidig visning av mätvärden, mätfel, gränsvärde och aktuell tid på displayen
 • analog tio-segments indikator för registrerad strålningsintensitet
 • stor bakgrundbelyst LCD-display
 • snabb Gamma-avläsning inom 10 sekunder
 • inbyggt minne för lagring av upp till 1200 mätningar
 • möjlighet att ansluta till PC via Bluetooth
 • automatisk borträkning av Gamma-bakgrundsvärden vid mätning av Beta-strålning
 • fem oberoende mätningskanaler med omväxlande visning på LCD-displayen
 • inbyggd gamma- och betakänslig Geiger-Müller-räknare
 • automatisk inställning av mätintervall och mätområde
 • ljudsignalering för varje detekterad gamma-kvantum och beta-partikel (CPM/CPS)
 • ljudlarm, vibration eller vibration-ljudsignal vid överstigande av programmerade gränsnivåer
 • bakgrundsbelyst display
 • två AAA-batterier
 • batterivarning i fyra nivåer
 • stöttåligt skal
 • låg vikt och liten storlek

Följande ingår
 • Ecotest MKS-05 Terra Bluetooth dosimeter
 • fodral
 • användarhandbok
 • förpackningskartong

Kontakta Gamma-Land på info@gammaland.se